विभूषण प्रदान

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/५/२९ गतेको सिफारिसमा संविधान दिवस, २०७८ को अवसरमा  देहाय बमोजिमका विभूषण प्रदान गर्नु भएको छ ।

विभूषणको प्रकार संख्या
मानपदवी
१. नेपाल रत्न
२. राष्ट्र गौरव
३. महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी
४. सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणी
५. उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी
६. प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणी २४
७. सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी ३९
८. सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणी १६१
९. कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी
१०. प्रबल जनसेवाश्री चतुर्थ श्रेणी ३१९
११. जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणी १९०
अलङ्कार
१. राष्ट्र यशोवर्द्धक
२. नेपाल सेवा प्रवीण
३. समाजसेवा रत्न २१
४. नेपाल प्रताप सुभूषण ३४
५. अतिपौरख भास्कर
६. नेपाल प्रताप आभूषण २४
७. महा पौरख भास्कर
८. नेपाल प्रताप भूषण १६
पदक
१. राष्ट्रसेवा पदक प्रथम श्रेणी
२. सुकीर्ति पदक १०
३. सगरमाथा पदक
४. वीरता पदक
५. विकास रत्न पदक
६. प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्वार पदक
कुल जम्मा ९०३

२०७८ साल असोज ३ गते आइतबार ।

(जगन्‍नाथ पन्त)

प्रवक्ता