प्रदेश प्रमुखहरूको पदमुक्त

विज्ञप्ति

सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सम्वत् २०८०/११/२८ गतेको बैठकको निर्णय एवम् सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ ।

तपसिल

क्र.सं. नाम थर प्रदेश
श्री हरिशंकर मिश्र मधेश प्रदेश
श्री पृथ्वीमान गुरुङ गण्डकी प्रदेश
श्री देवराज जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश

 २०८० साल फागुन ३० गते बुधबार ।

(शैलजा रेग्मी भट्टराई)

प्रवक्ता