सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विभिन्न विधेयकहरु प्रमाणीकरण

आज मिति २०७३ साल असोज १८ गते मंगलबारका दिन  सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले  व्यवस्थापिका-संसदका विभिन्न मितिको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरु नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

सि.नं‌. विवरण
१. विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७३
२. कर्मचारी सञ्चय कोषलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३
३. लेखापरीक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३
४. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधेयक, २०७३
५. बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३
६. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७३

(केशव प्रसाद घिमिरे)

उपसचिव