राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

विज्ञप्ति

सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू समक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री देवराज विश्वकर्माज्यूले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भयो ।

२०८० साल असोज ५ गते शुक्रबार ।

(शैलजा रेग्मी भट्टराई)

प्रवक्ता