मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति गरी कार्यभार तोक्नु भएको

विज्ञप्ति

सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले संवत् २०७९ साल पुस ११ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको नियुक्ति गरी कार्यभार तोक्नु भएको छ ।

क्र.सं. नाम, थर पद कार्यभार
१. श्री धनराज गुरूङ मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
२. श्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
३. श्री डिगबहादुर लिम्वु मन्त्री युवा तथा खेलकुद

२०८० साल वैशाख २० गते बुधबार ।

(सागर आचार्य)

प्रवक्ता