पूर्व सचिवहरू

डा. रामहरि अर्याल
देखिसम्म
२०६५/८/४२०६६/४/२५
श्री वामन प्रसाद न्यौपाने
देखिसम्म
२०६६/४/२६२०६९/७/१४
श्री शीतलबाबु रेग्मी
देखिसम्म
 २०६९/७/१५२०७०/२/३२
श्री शारदा प्रसाद त्रिताल
देखिसम्म
 २०७०/३/१२०७१/४/२९
श्री अनुप कुमार उपाध्याय
देखिसम्म
 २०७१/४/३०२०७२/५/१
श्री टेक प्रसाद ढुंगाना
देखिसम्म
 २०७२/६/२४२०७२/१०/१९
श्री भूपेन्द्र प्रसाद पौड्याल
देखिसम्म
२०७२/५/२२०७२/६/२३ (निमित्त सचिव)
२०७२/१०/२०२०७४/१२/२६
श्री विनोद के सी
देखिसम्म
 २०७४/१२/२७२०७६/५/०८
डा. हरि पौडेल
देखिसम्म
२०७६/५/९२०७८/३/९
डा. तोयनारायण ज्ञवाली
देखिसम्म
२०७८/३/२२२०७९/४/२२
श्री यादवप्रसाद कोइराला
देखिसम्म
२०७९/४/२३२०८०/१/२४